Sunday, September 11, 2016

MODUL PENGAJARAN NAHU BERASASKAN RUMUS


Modul Pengajaran nahu berasaskan rumus telah berjaya dilaksanakan di SMKA Tun Perak, Jasin, Melaka. Modul ini juga telah memasuki beberapa pertandingan peringkat institusi dan berjaya meraih tempat kedua. Dalam beberapa siri seminar peringkat kebangsaan dan antarabangsa turut disertai. 

No comments:

Post a Comment