Friday, January 18, 2013

HUKUM BERSOLAT MENGADAP KIBLAT

Sepakat Ulama
Jumhur ulama telah bersepakat bahawa mengadap kiblat merupakan prasyarat sahnya solat seseorang itu. Hal tersebut berdasarkan kepada firman Allah swt dalam surah al-Baqarah (2:144)  yang bermaksud :
144.  ...maka palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana sahaja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya...
Perkataan ‘syatra’ itu membawa maksud arah, iaitu arah kiblat. Manakala ‘Masjid al- Haram’ pula bermakna ka’bah.
Ini diperkuatkan lagi menerusi sebuah hadis yang dinukilkan oleh Ibnu Abbas ra. bahawa Nabi saw bersabda :
"البَيتُ قِبْلَةٌ لأهل المسجد، والمسجدُ قِبلةٌ لأهل الـحَرَم، والـحَرَمُ قِبلةٌ لأهل الأرض في مشارقها ومغاربها من أمتِي".
Bermaksud : “Baitullah merupakan kiblat kepada mereka yang berada di dalam Masjid al-Haram, Masjid al-Haram pula menjadi kiblat bagi penduduk Tanah Haram, dan Tanah Haram pula sebagai kiblah kepada seluruh umat manusia di Timur dan di Barat”.
Justeru, para ulama telah bersepakat bahawa Ka’bah merupakan kiblat bagi seluruh umat Nabi saw. Mereka juga bersepakat bahawa sesiapa yang melihat Ka’bah, maka perlulah menghalakan solat itu ke arah Ka’bah tersebut. Demikian juga para ulama bersepakat, seandainya mereka berada jauh dan tidak pula melihat Ka’bah, maka hendaklah kiblat mereka itu mengarahkan ke Masjid al-Haram.
Berdasarkan hadis yang dinukilkan oleh Imam Abu Hurairah ra, katanya, sabda Nabi saw :
"ما بَيْنَ الـمَشرقِ وَالـمَغربِ قِبْلَةٌ". رواه الترمذي وقواه البخاري
Bermaksud : Kiblat itu berada antara Timur dan Barat”.
Ibnu Umar ra berkata bagi menjelaskan maksud hadis ini, “Apabila anda meletakkan Barat itu di sebelah kanan, dan Timur itu di sebelah kiri, maka antara kedua-duanya itu adalah kiblat”.
Rentetan itu, maka sepakat jumhur ulama, sesiapa yang bersolat dengan membelakangkan kiblat, maka beliau dikehendaki mengulangi kembali solat tersebut berdasarkan hadis perubahan arah kiblat dari Masjid al-Aqsa ke Masjid al-Haram (Ibnu Hajar dalam Fath al-Bari, 1/507).
Mazhab Hanafi
Adapun menurut pendapat Mazhab Hanafi, sesiapa yang tersalah mengadap kiblat semasa mendirikan solat, maka tiadalah wajib ke atasnya mengulangi kembali solatnya itu selepas beliau berusaha (berijtihad) untuk mencari arah kiblat tersebut. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh al-Tabarani daripada Muaz bin Jabal, katanya :
"صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم في سفر إلى غير القبلة، فلما قضى صلاته تجلت الشمس، قلنا : يا رسول الله ! صلينا إلى غير القبلة ؟ قال : "قد رفعت صلاتكم بحقها إلى الله".
Bermaksud : “Kami telah menunaikan solat bersama-sama dengan Nabi saw pada suatu malam yang dilitupi awan (gelap). Setelah selesai solat, tiba-tiba Matahari menjelma. Lalu kami bertanyakan Nabi saw : Wahai Rasulullah ! Solat kita tadi tidak mengadap arah kiblat yang betul ?. Nabi saw menjawab : “Sesungguhnya solat kamu tadi telah diangkat ke hadrat Ilahi”.
Mazhab Maliki
Dalam Mazhab Maliki juga ianya tidak perlu diulangi. Adalah sunat mengulangi kembali solat tersebut seandainya waktu masih ada.
Mazhab al-Syafie
Adapun menurut Mazhab al-Syafie adalah wajib mengulangi kembali solat tersebut, seandainya jelas solatnya itu bersalahan dengan kiblat yang betul.
Mazhab Hambali
Menurut Mazhab Hambali pula, sesiapa yang melakukan solat itu semasa tidak bermusafir, maka wajib ke atasnya mengulangi kembali solatnya itu. Adapun jika kesalahannya itu setelah beliau berijtihad, maka tidaklah dituntut untuk mengulangi kembali solat tersebut.
Kesimpulan
Seandainya seseorang itu bersolat dan tidak pula mengadap ke arah kiblat yang betul, sedangkan beliau telah berusaha (berijtihad), maka tidaklah diwajibkan ke atasnya mengulangi kembali solat tersebut menurut  jumhur para ulama.
Namun, sekiranya ijtihad tidak dilakukan, beliau terus bersolat tanpa mengetahui arah kiblat terlebih dahulu, dan tidak pula bertanyakan orang mengenainya, maka beliau adalah dituntut untuk mengulangi kembali solatnya.
Jika seandainya perbezaan kiblat itu pada kadar yang sedikit cuma, dalam lingkungan 45°, maka solatnya adalah sah di sisi jumhur ulama.
Wallahua’lam.

Thursday, January 17, 2013

PENENTUAN ARAH KIBLAT

Pendahuluan
Kiblat merujuk arah terpendek ke Kaabah yang menjadi titik arah solat bagi orang Islam. Semasa mengerjakan solat dalam Kaabah, seseorang Muslim menghadap ke arah dinding keluar semasa solat, jika berada di luar Kaabah pula, mereka boleh menghadap mana-mana arah kerana pusingan Kaabah itu 360 darjah. Pada mulanya, kiblat mengarah ke Baitulmuqaddis, namun pada tahun 624M diubah ke Kaabah dan kekal sehingga kini.
Sejarah Pembinaan Kaabah
Sejarah ibadat haji di Tanah Suci Makkah bermula ketika Nabi Allah Adam as setelah Allah memerintahkan baginda mendirikan sebuah binaan seakan-akan sama dengan Baitul Makmur di langit.Binaan empat segi ini kemudian diberi nama Kaabah yakni ‘Rumah Allah’.
Sebaik saja semua urusan pembinaannya selesai, Allah memerintahkan Nabi Adam serta keluarganya mengerjakan ibadat tawaf di situ seperti yang dikerjakan oleh malaikat di Baitul Makmur. Baitullah, selain daripada menjadi tempat beribadat umat manusia dan jin, turut menjadi tempat tawaf semua malaikat yang ditugaskan di muka bumi ini.
Keistimewaan Baitullah ialah kedudukannya yang selaras dengan kedudukan Baitul Makmur di langit. Menurut riwayat Ibnu Abbas, Rasulullah menyebut Makkah dipilih sebagai tempat binaan Kaabah kerana kedudukannya yang selaras dengan kedudukan Baitul Makmur di alam malaikat.
Baitul Makmur adalah tempat khas yang diciptakan Allah khusus untuk malaikat melakukan tawaf menggantikan tempat yang asal iaitu di Arasy. Ini kerana Arasy kawasannya amat luas dan sekiranya melakukan tawaf ia mungkin menjangkau waktu hingga ke hari kiamat.
Selepas Nabi Allah Adam wafat, binaan Kaabah beransur-ansur reput. Seterusnya, Allah memerintahkan salah seorang daripada putera Adam iaitu Syith untuk membina semula Kaabah di tempat sama.
Namun, banjir besar yang melanda pada zaman Nabi Nuh, turut meruntuhkan binaan Kaabah sehinggalah Allah mengutuskan Nabi Ibrahim untuk membina kembali Kaabah. Selepas menyempurnakan binaan itu, Nabi Ibrahim dan keluarganya diperintahkan pula mengerjakan ibadat tawaf mengelilingi Kaabah sebagai sebahagian daripada ibadat haji.
Sandaran Nas
Firman Allah SWT (Al-Imran : 96) yang bermaksud :
Ertinya : “Sesungguhnya Rumah Ibadat Yang mula-mula dibina untuk manusia (beribadat kepada Tuhannya) ialah Baitullah Yang di Makkah Yang berkat dan (dijadikan) petunjuk hidayah bagi umat manusia.
Penentuan Arah Kiblat
Penentuan arah kiblat pada awal Islam tidak menimbulkan masalah kerana Rasulullah saw ada bersama-sama sahabat dan baginda sendiri yang menunjukkan arah ke kiblat apabila berada di luar Kota Makkah.
Walau bagaimanapun apabila para sahabat mula mengembara untuk mengembangkan Islam, kaedah menentukan arah kiblat menjadi semakin rumit. Kiblat berdasarkan ijtihad para sahabat Rasulullah s.a.w. lebih dikenali sebagai kiblah al-sahabah.  Mereka merujuk kepada kedudukan bintang-bintang dan matahari yang dapat memberi petunjuk arah kiblat, antaranya ialah bintang Qutbi (Bintang Utara).
Terdapat pelbagai kaedah yang telah digunakan untuk menentukan arah kiblat. Namun cara yang mudah ialah dengan menggunakan kompas dan peta. Bagi ulama silam, mereka menggunakan astrolob untuk menentukan arah Kiblat. Pada tarikh tertentu dalam tahun apabila Matahari berada tepat di atas Kaabah, arah bayang di semua tempat akan menunjukkan dengan tepat arah Kiblat.
Di antara usaha terawal dilakukan oleh Khalifah al-Makmun (813 M). Beliau memerintahkan supaya koordinat geografi Kota Makkah ditentukan dengan tepat supaya arah kiblatnya dari Baghdad boleh dikira.
Ibnu Yunus, seorang ahli falak Islam yang terkemuka pada abad ke-11 M telah menyediakan senarai arah kiblat dari Kaherah ke Makkah dalam jadualnya yang dikenali sebagai Hakimi Zij Ibn Yunus.
Manakala al-Khalili (1375 M) dari Damsyik telah menyenaraikan arah kiblat hampir 3000 bandar-bandar Islam seluruh dunia .  Walau apapun, selisih ketepatan kaedah tetap berlaku memandangkan keadaan saiz Kaabah berukuran 12 meter x 10.5 meter x 15 meter dan Kota Makkah seluas 26 km persegi, apakah kejituan sebenar yang diperlukan dalam penentuan arah kiblat?
Jika dibandingkan jarak Malaysia ke Makkah yang jauhnya hampir 7100 km, sebarang selisih sudut sebesar 1 minit akan menyebabkan sasaran kiblat tersisih sejauh 2 km. Manakala selisih sebesar 1° akan menyebabkan arah kiblat tersisih sejauh 126 km.
Sebenarnya dengan peralatan secanggih manapun, selisih arah kiblat tidak mungkin dapat dielakkan. Walau bagaimanapun, sesuai dengan langkah ijtihad semasa menentukan arah kiblat, setiap kaedah yang dipraktikkan mestilah diusahakan secara bersungguh-sungguh bagi mencapai ketepatan maksimum.
Prosuder Pelaksanaan
Terdapat pelbagai kaedah yang boleh digunakan untuk menentukan arah kiblat. Dalam keadaan kita tidak mempunyai panduan lain, misalnya ketika bermusafir, arah yang ditunjukkan oleh buruj-buruj bintang dan matahari boleh dijadikan panduan untuk menentukan arah kiblat.
1- Menggunakan Buruj-Buruj Bintang
Buruj bintang yang boleh dijadikan panduan untuk menentukan arah kiblat ialah buruj Orion (Al-Babadur). Tiga bintang berderetan dalam buruj ini iaitu Mintaka (δ Orionis), al-Nilam (ε Orionis) dan al-Nitak (ξ Orionis) boleh digunakan sebagai panduan arah kiblat. Buruj Orion akan berada di langit Malaysia ketika waktu Subuh pada bulan Julai dan kelihatan tinggi di langit pada waktu tengah malam pada bulan Disember.
Pada bulan Mac dan mana yang berhampiran dengannya, buruj Orion akan berada di tengah-tengah langit ketika waktu maghrib. Arah kiblat boleh diketahui dengan mengunjurkan arah bintang tiga berderet berkenaan ke arah barat.
 
2- Fenomena Istiwa’ Matahari Atas Kaabah
Arah kiblat yang tepat diperolehi apabila berlaku peristiwa istiwa’ matahari atas Kaabah. Peristiwa ini akan berlaku dua kali dalam setahun, apabila nilai sudut istiwa’ matahari bersamaan dengan nilai latitud tempatan.  Oleh kerana peristiwa ini berlaku waktu petang di Malaysia, maka bayang objek yang panjang ketika ini memudahkan penentuan arah kiblat dilakukan dengan panduan berikut :
 
1- Pilih tempat yang terang dan pacakkan satu tiang yang lurus.
2- Gunakan pemberat yang diikat pada hujunga tiang berkenaan.
3- Tepat pada masanya (jam 5.16 petang pada 28 Mei atau 5.28 petang pada 16 Julai), bayang yang ditunjukkan tiang tegak, bersamaan dengan arah kiblat.

Kesimpulan  
Jelaslah di sini bahawa Islam dan aturan alam ciptaan Ilahi mempunyai hubungan yang erat. Ianya saling bantu membantu dan bekerjasama ke arah pembentukan nilai ubudiyyah yang tinggi. Justeru, kita dituntut agar mencari arah kiblat sebelum bersolat sudah pasti membawa mesej yang nyata agar seluruh kehidupan kita hendaklah sentiasa mengarahkan diri kepada Rabbul Jalil, Tuhan Yang Maha Esa.

Friday, January 11, 2013

BERJUANG DALAM LUMPUR

Hati-hati dengan isu agama yang kian hangat diungkit dan dibongkar. Dibimbangi diri terlepas ikatan lalu melulu tanpa sempadan. Alim-ulama dihina dicela tanpa rasa malu dan segan.

Jika marah sekalipun, janganlah pula iman yang sekelumit itu terbang melayang, dek menghina mereka yang sayangkan Islam.

Kita bukan mereka. Kita tak setanding Tuan Guru Haji Hadi (TGHH) . Kita tidak selayak Tuan Guru Nik Aziz (TGNA).

Jika marah sekalipun, usahlah disumpah seranah seolah-olah mereka ini tiada apa-apa.

Sedarkah penuduh itu bahawa TGHH dan TGNA masing-masing ada pengikut dan anak muridnya yang setia. Para penuntut yang cintakan ilmu agama.

Cukup-cukuplah, wahai blogger dan pencetus bicara di fb, setiap kali kalian hebahkan isu kalimah ALLAH itu, atau isu AMANAT, maka setiap kali itu juga akan ada mereka yang mengutuk TGHH.

Adakah saudara benar-benar yakin bahawa saudara berada di atas laluan yang benar, manakala TGHH pula atas landasan yang salah ?

Adakah ilmu saudara setaraf dengan ilmu di dada TGHH ? Kalau kail sejengkal cuma, usah lautan hendak diduga.

Lagipun yang berkuasa kini ialah UMNO/BN. Mereka berhak untuk menghalang penggunaan kalimah tersebut. Kenapa pula Pas yang dicemuh dan dicebih. Berlawanlah dengan DAP, kerana mereka yang berhasrat untuk menggunakannya.

Jika betul-betul UMNO/BN dan penjuak-penjuak itu berjuang demi Islam, maka perkara pokok yang perlu mereka lakukan ialah menghalang mereka daripada menterjemahkan Bible ke dalam bahasa Melayu. Rata-rata orang Melayu adalah Islam. Raja Melayu juga Islam.

Semasa saya berada di Sabah seketika dahulu, setiap kali selepas solat Jumaat akan terselit potongan kertas di cermin depan kereta yang tertera : “Tuan-tuan dijemput hadir ke majlis penyucian jiwa dan rohani”. Tetapi di hujung potongan kertas itu tertulis “...Gereja...”.

Nah, apa tindakan yang diambil ke atas mereka. Situasi ini jelas sekali mereka telah mempamerkan agama mereka kepada kita orang Islam. Soalannya, kenapa tiada tindakan ke atas mereka dan tak pula kecoh ?.

Hakikatnya, kita yang terkebelakang. Bermula dari pimpinan hinggalah kepada rakyat jelata. Tiada mahu mengambil ruang dan peluang untuk berdakwah dan berhujjah. Asyik-asyik berselindung di sebalik isu sensitif.

Lihatlah sahaja kepada Rukun Negara. Dulu, kini dan selamanya akan kekal “Kepercayaan Kepada Tuhan”.

Tuhan itu apa? Adakah sah dan beroleh pahala jika diwiridkan 30 kali selepas setiap solat ? Tuhan..Tuhan...Tuhan..Tuhan, silap sebut boleh bertukar menjadi sebaliknya... Hantu... Hantu... Hantu. (Maafkan saya)

Ungkapan Tuhan dalam budaya Melayu ialah sesuatu seperti dewa yang dianggap gagah, besar dan kuat.

Rasanya tidak perlu saya memberi ulasan panjang di sini. Hanya ingin saya fokuskan bahawa kita sanggup berjuang, sanggup berjihad jika Islam dicemarkan.

Tanpa kita sedar, sesetengah dalam kalangan kita juga bertanam saham untuk mengotorkan Islam.

Berlumba-lumba untuk mendapatkan tender membina masjid. Apabila siap, tiada pula berlumba-lumba bersolat jemaah di masjid tersebut.

Sempena ini juga, saya sempat bersolat Jumaat di Jasin, Melaka. Tajuk teks khutbahnya mengenai kewajipan menjaga aqidah.

Saya setuju dengan tajuk itu, dan mana-mana tajuk yang ada hubungan dengan isu semasa. Namun apabila didatangkan contoh, kelihatan ianya masih terikat dengan contoh-contoh lapuk, seperti memuja kubur, minta nombor ekor dan sebagainya. Ada lagi ke sekarang ni?

Bagi saya, kalaulah dah terjun ke dalam lumpur, maka bawalah contoh-contoh daripada lumpur tersebut. Ikan atau siput dan seumpamanya.  Sayangnya, dicontohkan benda yang tiada kaitan dengan lumpur tersebut.

Maksud saya, jika khatib telah membaca teks khutbah yang berkaitan dengan perkara-perkara yang boleh membatalkan aqidah, maka sepatutnya beliau mendatangkan contoh-contoh yang terkini. Berilah contoh penggunaan kalimah ALLAH oleh orang bukan Islam ke ? (Kalau betullah)

Justeru, cukuplah kita menghabiskan masa dan tenaga serta suara untuk terus melaungkan syiar. Bukannya salah, bahkan dituntut. Namun, jika ianya terhenti pada syiar sahaja, amalan pula tidak disusul, maka itulah dikata orang, ilmu dan amal tidak terjalin.

Semoga Allah swt memberikan kita istiqamah atas jalan kebenaran.

Wednesday, January 9, 2013

SIAPA YANG MULA, DIALAH YANG KENA TAMATKAN

Semakin hari semakin menjadi-jadi. Bermula dari isu Amanat Haji Hadi, kini beralih pula kepada isu Kalimah Allah. Sebelum ini, isu orang bukan Islam membaca ayat al-Quran. Selepas ini, entah apa pula ‘juadah’nya lagi yang akan cuba dihidangkan buat tatapan rakyat tercinta.

Apabila dikata orang kita ini memperdagangkan agama demi sekelumit keuntungan duniawi, lantas kita marah dan bangkit melawan. Padahal, sedikit sebanyak, semacam ada kadar signifikan yang tinggi.

Sedarlah wahai kalian yang telah memperkosakan agama. Agama yang kalian anuti itu, bukanlah untuk dieksploitasi, dirogol dan diperkosakan.

Begitu juga agama bukannya kitab warisan suci yang tersimpan erat di dalam peti besi yang tertutup rapat. Hanya saudara terdekat sahaja mampu membuka, mencium dan membacanya. Bukan dan bukan.

Agama itu adalah satu bentuk perjalanan yang lurus. Ia merupakan satu panduan dalam menjana kemenangan hidup. Tanpanya, kita pasti terumbang-ambing, terpukul dan dipukul oleh gelora nafsu-nafsi . Kelak nanti, mampu mendurjanakan masa depan yang malap lagi gelita.

Agama yang kita ada ini hendaklah diiklan dan dipasarkan di mata dunia. Biarkan ramai orang melihat dan memerhati serta membezakan dengan apa yang telah mereka miliki.

Amalan membeza dan membanding ini akan mencetuskan daya fikir yang kritis. Apabila ianya telah matang, maka keputusan pun dibuat. Sudah pasti, pilihan di hati adalah yang terbaik, terindah dan teranggun. Manakala, pautan pada dahan yang rapuh dan ranting yang mati akan ditinggalkan. Jika ini berlaku, aktiviti dakwah telah kita laksanakan.

Dari itu, janganlah kita menghakmilikkan agama hanya kepada kita. Kita orang Melayu sahaja yang mampu memilikinya. Orang lain tidak boleh.

Sedangkan Allah swt sudah mengamarankan kita, jika seandainya kamu meninggalkan solat dan mengikut pula kata nafsu syahwat, maka Kami (Allah) akan menggantikan dengan satu puak yang yang lebih baik lagi prihati dalam beragama daripada kamu.

Ibarat kata, jika kamu tidak mahu menggunakan ubatan yang kamu bekalkan itu, maka kami akan berikan ubatan tersebut kepada mereka yang tahu menilai kualiti ubat yang Kami (Allah) sediakan.

Begitulah halnya apabila melarang seseorang atau sesiapa sahaja menggunakan kalimah ‘ALLAH’ seolah-olah kita melarang seseorang itu bersifat dengan sifat syukur.

Bersifat syukur itu adalah ajaran Islam. Maka kita, menghakmilikkan sifat tersebut hanya kepada kita orang-orang Melayu Islam. Kita sahaja yang boleh bersyukur. Adapun orang lain adalah tidak dibenarkan sama sekali. Mereka yang bukan Melayu dan pula bukan Islam, maka janganlah sekali-kali kamu pandai-pandai beramal dengan sifat tersebut.

Mungkinkah begitu !

Suatu ketika dahulu, saya pernah disapa oleh seorang pensyarah yang beragama Kristian. Katanya kepada saya, “Ustaz! you baca doa di pentas, i pun baca doa juga”.

Situasi ini memberi imbasan kepada saya bahawa dalam ajaran agama mereka juga ada bacaan doa pemberkat majlis.

Lalu saya membalas sapaannya itu dengan berkata, “I baca doa memohon kepada Allah, dan you juga baca doa untuk bermohon kepada Allah kan?”

Lantas beliau menjawab, “Ya”.

Secara sinis saya berkata, “Jika saya baca doa bermohon kepada Allah, dan you juga baca doa kepada Allah, Rasanya elok bila i baca doa, you aminkan sahajalah”.

Bila beliau mendengar penghujahan tadi, dia terus berlalu.

Berkemungkinan ada juga yang risau ianya nanti akan menimbulkan kecelaruan minda dalam kalangan penganut agama Islam.

Masalah kekeliruan tidak timbul, kerana yang kelirunya adalah mereka. Sedangkan kita telah jelas lagi bersuluh apa yang dimaksudkan dengan ‘ALLAH’ itu.

Oleh itu, untuk apa kita menyemakkan minda bagi memikirkan kekeliruan mereka. Itu adalah hal mereka.

Tidak pula saya ketahui jika ada dalam kalangan orang Islam, pula memperjuangkan nasib anak bangsa ini yang masih kabur dan keliru. Bila disebut ‘ALLAH’, maka terbanyanglah di minda mereka mata wang, projek, pangkat, calon PRU dan sebagainya.

Sekiranya berlaku sedemikian, tersangat eloklah mereka ini kita pondokkan untuk beberapa semester agar ‘kalih’ (membiasakan diri) dengan ilmu-ilmu agama. Kita bimbang, mereka ini nanti akan bertukar menjadi watak parasit. Sekaligus menjadi pelesit dan pengkianat kepada agama dan tanah anak bangsa.


Justeru, bicara agama hendaklah diberikan kepada mereka yang arif dalam hal tersebut. Sudah semestinya mereka yang arif adalah golongan ilmuan dan alim ulama. Pangkat dan jawatan tidaklah semestinya mencerminkan kebenaran apa yang dititahkan.

Sekadar renungan bersama.

KEJAR SAMPAI MATI

Ada sesuatu yang rasanya ingin saya kongsikan bersama. Namun dibimbangi ianya dikata orang kerana sempena sesuatu.

Dua hari lepas, saya berkuliah hadis di Jasin, Melaka.

Dalam kuliah tersebut, saya ada menyebut tentang karenah merebut pangkat dan jawatan.

Bagi saya, mudah sahaja. Sesiapa yang bekerja dan mencari makan demi keuntungan dunia, maka seluruh hidupnya akan menjadi balapan.

Setiap kali beliau berlari dan mengejar, maka balapan itu juga turut berputar, seolah-olah tiada garisan penamat.

Namun, mujurlah ada mereka yang bertugas bagi menghentikan 'games' tersebut.

Jika tidak, pasti pengejar itu akan tersungkur dek keletihan dan kepanasan mentari.

Amat berbeza dengan mereka yang meletakkan matlamat kerjaya hanya kerana Allah demi mencari keredhaanNya.

Pasti jawatan, pangkat dan dunia akan mencari dan mengejarnya.

Sekadar mengingati diri sendiri.

ISU TOLAK NAIK HAJI

Ada seorang sahabat saya bertanyakan hukum mengenai seseorang yang menolak tawaran menunaikan haji.

Ulasan saya kepadanya :

Pertama sekali - Bukannya menolak, sebaliknya menangguhkan ibadah tersebut pada tahun-tahun berikutnya.

Dalam hal ini, terdapat dua pendapat :

1) Mazhab Hanafi - Ibadah haji hendaklah ditunaikan secara bersegera seupaya mungkin (
على الفور )

Pendapat ini adalah selari dengan pendapat mazhab Maliki yang menuntut ianya disegerakan, meskipun dalam bentuk pengembaraan. Berjalan dan berhenti, mengambil upah lalu meneruskan perjalanan sehinggalah tiba di Kota Mekah.

Namun pendapat bagi pengikut mazhab tersebuk sejak kebelakangan ini telah meletakkan ianya boleh dilakukan secara penangguhan (
على التراخي )

2) Mazhab al-Syafie - Ibadah haji bolehlah ditunaikan secara penangguhan (
على التراخي) kerana tempohnya panjang, sekali seumur hidup. Berbeza dengan ibadah solat yang yang perlu dikerja pada setiap awal waktu, dan waktunya pula berulang-ulang.

Manakala, apabila merujuk kepada situasi kita di Malaysia, maka eloklah ianya ditunaikan mengikut jadual yang telah ditetapkan oleh pihak Lembaga Tabung Haji, seandainya tiada sebab-sebab yang dimunasabahkan ('uzur syar'ie), lantaran untk menunggu giliran ke berikutnya adalah belum pasti.

Lagipun, siapa yang tidak rindu untuk berkunjung ke Baitullah, tempat yang telah diseru panggil oleh nabi Allah Ibrahim as.

Saya teramat yakin, sesiapa yang telah diberi kesempatan untuk berkunjung ke sana, pasti akan berkunjung lagi untuk kali-kali yang keberikutnya. Alangkan indahnya suasana beribadah di sana. Lokasi penyuburan iman yang diidam-idamkan.

Ya Allah, gerakkanlah hati kami untuk ke sana. Mudah-mudahan Allah permudahkan segalanya.

DATUK OH DATUK

Kesiuman kita terletak pada ungkapan yang kita tuturkan.

Dr Hasan sepatutnya bercakap bidang yang beliau mahir tentangnya sahaja.

Apabila ketitir ingin bersuara semacam terkukur maka sumbanglah jadinya.

Haiwan pun memahami sunnah ciptaan Ilahi. Lembu tidak akan mengembek, dan kambing pula jauh sekali untuk mengeboh
.

Lihatlah apa yang terjadi kepada haiwan yang bernama 'kanjing', iaitu kacukan antara kambing dan anjing. Kambing tidak, anjingpun tidak. Haram pula memakan dagingnya.

Dari itu, besarlah harapan saya jika Dr Hasan 'aqidah' ini hanya bercakap dalam bidangnya sahaja. Itu lebih sopan dan lebih bermaruah.

Kerana untuk bercakap pasal aqidah, kita perlu terlebih dahulu menguasai ilmu mantiq, seperti ilmu mustalah hadis dan ilmu usul fiqh untuk mempelajari hafis dan mengaji hukum-hakam.

Jika tidak, tersunggkurlah kita dalam membezakan antara kambing dan burung.

Baginya kambing itu berjalan dan burung itu pula terbang.

Namun jika terjumpa kambing terbang, maka kita memustahilkannya, kerana kambing tak boleh terbang.

Tetapi dalam ilmu tauhid kata boleh, kerana sifat dan zat boleh dipisahkan.

Kerana keegoan diri, maka dicuba juga bercakap, akhirnya yang terang dikaburkan kembali, yang sudah jelas dikelabukan balik.

Semoga Allah menyelamatkan kita dari tipu daya mereka.

AMANAT YANG DITENATKAN

Kenapa kita suka mengungkit perkara yang lepas. Kata P Ramlee, barang yang lalu usah dikenang, kelak merana badan.

Orang yang suka memandang ke belakang ialah mereka yang berputus asa untuk mengharungi masa depan. Mereka ini adalah kelompok yang tertewas sebelum ditewaskan. Mereka juga telah dikecundangkan oleh diri mereka sendiri.

Laki bini yang intimpun boleh bercerai berai seandainya perangai di masa muda diperbesarkan. Khususnya bagi mereka yang terlajak sempadan.

Usah kata manusia, binatangpun marah jika diungkit kata engkau adalah kucing pungutan tepian jalan. Ia juga tahu memberontak.

Sementelah pula, jika ungkitan itu berbaur pertuduhan yang disempitkan ruang untuk pembelaan.

Saya yakin, menteri penerangan pun melatah jika isunya diketengahkan tanpa ada sedikitpun ucapan balas. Lihat sahaja, bagaimana menteri wanita suatu ketika dahulu, menyinga, merimau dan melembu atas isu yang dikaitkan. Bukan main marah lagi mereka.

Berbalik kepada amanat yang kecoh diperkatakan. Saya sendiri belum membacanya secara keseluruhan. 1981, di masa itu saya baharu sahaja di Tingkatan 1. Masih mentah untuk memahami apa itu ?

Namun, atas dasar keyakinan padu kepada tuan guru, atas kepercayaan kepada ilmu yang terpaku di bahu, juga atas penghormatan yang perlu diseru, maka saya meletakkan amanat tersebut sebagai suatu langkah berani menyedarkan ummat yang terhanyut dek arus taqlid ikutan di kala itu.

Maka, adalah salah sama sekali jika kita menggunakan alatan lalu, untuk membetulkan mesin yang baharu. Nanti kita diketawakan orang kerana masih menggunakan 'handphone' lama. Yang usianya telah mencecah 30 tahun lampau.

Kenapa UMNO sukakan barangan usang ? Adakah kerana ia telah usang, maka begitu serasi dengan hal-hal keusangan ini ?

Justeru, jika isu ini diangkat untuk memecah-belahkan ummat, maka UMNOlah yang terlebih dahulu sepatutnya dipersalahkan di kala ramai orang telah melupakan.

Adakah benar-benar mereka ini berniat untuk membetulkan aqidah ummat ? Mereka betul-betul inginkan keharmonian hidup ? Mereka sangat-sangat teruja mencari perpaduan bangsa ?

Jika ingin, usahlah lagi bertindak sedemikian. Usahlah memaksa tuk mufti berfatwa lagi. Cukuplah meraih simpati dari agamawan yang kurang mengerti. Kelak, ianya mecetuskan lagi kekecohan sesama sendiri.

Jika diandaikan amanat itu songsang, biarlah yang soangsang itu seorang. Kenapa harus dipalit semua orang ?

Maka UMNO janganlah marah, jika dilabelkan orang sebagai 'batu api'. Batu yang keras, bertindak pula mengapikan orang.

Cukuplah syaitan sahaja sebagai 'batu api'.

HANYUT DI DARAT

Hanyut. Hanyut membawa pelbagai erti. Hanyut arus deras di kala hujan lebat. Hanyut minda di kala hilang kewarasan iman. Hanyut aqidah di kala habuan dunia melimpah ruah.

Hanyut yang saya maksudkan di sini ialah hanyut budaya.

Budaya Melayu yang bersopan santun, berakhlak budi dan berhemah tinggi terhakis dek budaya asing yang menyelinap masuk.

Nantilah kita lihat di malam sambutan tahun baharu 2013. Warwarannya telah berselerak di kaca tv dan media.

Meskipun hakikatnya, tahun baharu ini disambut ataupun tidak, ia tetap akan kunjung tiba. Tanpa dirai dan dibungapikanpun, ia tetap akan muncul. Tanpa jampi serampah oleh menterinyapun, ia tetap menyinar jua.

Jika begitu, apa pula fungsi sambutan dan kemeriahan melampau yang dianjurkan itu? Sedangkan ianya bukanlah sebagai prasyarat untuk menapak ke 2013.

Saya pernah berhujjah tentang senaman bersulam iringan muzik. Objektif dari aktiviti tersebut adalah berpeluh. Tanpa muzikpun kita akan berpeluh. Oleh itu, apa gunanya muzik tadi.

Itulah yang dikata orang, 'lebih sudu dari kuah'.

Saya bukanlah anti sangat pada hiburan, sebagaimana antinya sesetengah mereka itu pada hudud.

Namun, jika setiap aktiviti bagaikan suatu kemestian terhadap hiburan, dan terkadang ianya mendominasikan keadaan, maka itu sudah dianggap keterlaluan yamg mengakibatkan keaiban.

Aib pada budaya kita. Aib pada persekitaran yang dibelenggu kesusahan hidup. Dan yang paling teruk ialah aib pada Tuhan Yang Menciptakan.

MEMBANTU ATAU MENJADI HANTU

Apabila hujan turun, maka berlakulah banjir. Ini fenomena biasa kejadian alam ciptaan Allah.

Jika hujan turun mencurah-curah, banjir pula tidak melanda, maka itu suatu keanehan.

Samalah dengan bantuan banjir. Cuma yang anehnya.
bantuan datang mencurah-curah kali ini tidak seperti sebelumnya, terutamanya di negeri- negeri Pakatan Rakyat.

Adakah ini petanda bahawa pilihan raya sudah hampir benar-benar berlaku?

Isu bantuan mangsa banjir RM500 dihulurkan tanpa diminta.

Soalan yang berkaitan juga. Adakah bantuan ini sememangnya untuk membantu atau sebaliknya?

Kalau benar-benar ingin membantu dan prihatin pula pada nasib rakyat, maka hulurlah tanpa ada sebarang sempena.

Isu jalan raya di Kelantan, isu royalty, isu air bersih, kesemuanya adalah berkaitan dengan kebajikan rakyat. Bantulah....mengapa perlu meletakkan syarat-syarat tertentu pulak. Jika kelantan beralih kuasa kepada BN, baharulah Sungai Golok hendak didalamkan.

Maka itulah sebabnya saya katakana, ia bukannya hendak membantu, sebaliknya mahu jadi hantu.

Ini kerana hantu sahaja yang gemar meletakkan syarat-syarat tertentu kepada tuan yang memeliharanya. Aku jaga engkau, dan engkau pula mestilah tunaikan permintaanku. Jika tidak, engkau akan ku tulah dan ganggu, engkau, anak cucu cicit engkau.

Lihatlah dendam mereka yang bergelar hantu setan ini.

Mohon Allah swt jauhkan dan selamatkan kita semua dari mala petaka mereka semua.