Wednesday, January 9, 2013

ISU PANGGILAN ‘SHEIKHUNA’ (TUAN GURUKU)

Saya cambahkan idea ini lantaran ada rakan yang menggunakan  ungkapan ini : “Shekhuna - شيخنا dalam situasi yang tidak sesuai.

Ungkapan “Sheikh” bermaksud seorang alim dalam bidang hadis yang dilazimi oleh seorang penuntut hadis untuk beberapa tempoh tertentu, lalu menerima darinya hadis-hadis, dan sekaligus meriwayatkan hadis-hadis tersebut kepada yang lain.

Menurut Sheikh Albani, adalah memadai sekiranya beliau telah mengikuti majlis bersama sheikh tersebut walaupun hanya sekadar satu jilsah (sekali majlis). Dan adalah tidak layak baginya untuk memanggil guru tersebut sebagai sheikhnya dengan hanya membaca buku-buku karangan beliau.

Saya masih ingat semasa saya bersama rakan-rakan mengunjungi Sheikh Ibrahim bin Siddiq di Tanger yang merupakan salah seorang ulama hadis yang tersohor di Maghribi. Ketika itu, kami baharu sahaja menunaikan solat Jumaat. Kami bermohon izin untuk sesi bergambar. Tiba-tiba, saya terdengar salah seorang dari kalangan ahli jemaah memanggil Sheikh Ibrahim dengan panggilan “Sheikhi” iaitu tuan guruku.

Dari situ, fahamlah saya, begitu juga bagi rakan-rakan yang berkecimpung dalam bidang hadis, betapa bernilainya ungkapan seumpama ini.

Ungkapan ini berupa ijazah atas ilmu yang dicurahkan kepada kita yang memungkinkan kita untuk meriwayatkan sesebuah hadis darinya.

Seandainya seseorang itu tidak pernahpun menghadiri majlis ilmu yang dikendalikan oleh sheikh hadis tersebut, dan juga tidak pernah walau sekali bersemuka dengannya, maka ungkapan “sheikhi” yang diucapkan adalah berupa tadlis (penipuan).

al-Tadlis dalam ilmu hadis bermaksud seseorang itu meriwayatkan sesebuah hadis dari perawi hadis yang sezaman dengannya, padahal beliau tidaklah pula mendengarnya sendiri dari perawi hadis tersebut. Sedangkan dalam ungkapannya beliau menyebut, “Perawi itu memberitahunya sekian dan sekian”.

Meskipun Ibnu Taimiyyah ada menyebut, “Sesiapa sahaja yang telah memanfaatkan ilmunya kepada seseorang, maka beliau adalah sheikhnya”.

Ini adalah dalam bentuk yang terlalu umum.

Tambahan kini, pelbagai rekaan yang disandarkan kepada seseorang yang alim dalam ungkapan : Sheikhi (guruku), Sheikhuna (guru kami), termasuklah ungkapan dukturuna, maka ia bolehlah digolongkan dalam istilah hadis tersebut sebagai serpihan tadlis yang berharap di sebalik semua itu untuk menaikkan martabatnya, ataupun untuk meyakinkan orang ramai akan kata-katanya, padahal beliau tidakpun walau seketika bertemu muka dengan sheikh tersebut.

Lagi malang, jika ungkapan “sheikh” yang diajukan itu pula bukanlah ditujukan kepada orang yang benar-benar mahir dalam bidang hadis, sebaliknya hanya berpura-pura alim, lalu digelarnya “sheikh” oleh para pengikut ‘totoknya’.

Kesimpulannya, untuk menyebut “sheikh” (tuan guru) kepada seseorang yang benar-benar alim adalah sesuai sebagai lambang penghormatan kita terhadapnya, meskipun kita tidak pernah bersemuka dengannya. Namun ungkapan “sheikhi” (tuan guruku) atau “sheikhuna” (tuan guru kami) adalah tidak digalakkan sama sekali, seandainya orang tersebut tidak pernah bertemu muka (bersemuka) dengannya.

Semoga Allah swt menyelamatkan kita dari tipu daya seumpama ini.

No comments:

Post a Comment