Monday, February 27, 2012

Pembahagian Ilmu Tafsir

  BAHAGIAN-BAHAGIAN TAFSIR
Ø  Tafsir Ma’thur (tafsir bi riwayah / tafsir bi naqli)
Ø  Tafsir bi Ra’yi (tafsir bi dirayah / tafsir bil aqli)
Ø  Tafsir Sufi      
Tafsir Bil Ma’thur :
Ø  Merujuk kepada al-Quran, Al-Sunnah dan pendapat para sahabat / tabiin.
Ø  Penafsiran al-Quran dengan al-Quran sendiri.
Ø  Penafsiran al-Quran berpandukan hadis sahih.
Ø  Penafsiran al-Quran dengan merujuk kepada riwayat para sahabat memandangkan mereka adalah golongan yang paling mengetahui tentang al-Quran.
SYARAT TAFSIR MA’THUR
Ø  Ilmu yang cukup
Ø  Tahu sunnah nabi saw
Ø  Faham kata-kata para sahabat dan tabiin
Ø  Mampu himpun dua nas yang berbeza
Ø  Tahu asbab nuzul
Ø  Tahu ayat nasakh dan mansukh
Ø  Tidak bersandar dengan riwayat israiliyyat
Tafsir al-Quran dengan al-Quran :
Ø  Ayat ringkas ditafsir dengan jelas pada ayat lain.
Ø  Contoh :
(مالك يوم الدين) الفاتحة :4
(وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله). الانفطار 17-19
Tafsir al-Quran dengan al-Sunnah :
Ø  Rasulullah saw adalah manusia yang paling layak untuk mentafsirkan al-Quran.
Ø  Contoh :
(فأما من أوتي كتابه بيمينه. فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وينقلب إلى أهله مسرورا).
الانشقاق 7-9
(ومَنْ نوقِشَ الحسابُ عُذِّبَ) الحديث
Tafsir al-Quran dengan Pandangan Sahabat :
Ø  Para sahabat merupakan golongan yang sentiasa bersama Rasulullah saw dan mendapat maklumat secara langsung dari Baginda saw.
Ø  Contoh :
(أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون). الأنبياء : 30
Ø  Ibn Abbas : Langit yang tiada hujan dan bumi yang tiada tumbuhan.
Tafsir al-Quran dengan Pandangan  Tabi’in :
Ø  Berbeza pendapat bahawa pandangan tabi’in dikategirikan sebagai tafsir ma’thur.
Ø  Contoh :
(واعبد ربك حتى يأتيك اليقين). الحجر : 99
Ø  Mujahid, Ibn Munzir, Ibn abi Hatim : al-yaqin : maut.
TAFSIR BI RA’YI :
Ø  Ialah tafsir yang menggunakan aqal fikiran untuk berijtihad mencari sesuatu maksud ayat al-Quran.
Ø  Menggunakan ilmu yang ada tanpa terikat dengan pandangan sahabat dan para tabi’in.
Ø  Berkembang luas pada zaman Bani ‘Abbasiah seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan pada masa itu.
Mengikut Imam Al-Zarkasyi :
Ø  Dinaqalkan dari Rasulullah saw
Ø  Mengambil riwayat yang sahih
Ø  Berpegang dengan bahasa Arab
Ø  Berpegang pada makna yang sesuai dengan bahasa Arab dan syara’.
SYARAT TAFSIR BI RA’YI
Ø  Tahu bahasa arab
Ø  Tahu balaghah
Ø  Tahu usul fiqh
Ø  Tahu ilmu qiraat
Ø  Ilmu yang cukup
Ø  Tahu asbab nuzul
Ø  Tahu ayat nasakh dan mansukh
Ø  Kelebihan ilmu anugerah ilahi
Imam Al-Suyuti :
Ø  Ilmu yang disebutkan tadi adalah merupakan alat yang perlu dimiliki oleh seseorang ahli tafsir.
Ø  Tanpanya, dia terdedah kepada pengaruh hawa nafsu yang diharamkan.
Ø  Contoh :
(خلق الإنسان من علق) العلق :2
Ø  ‘Alaq diterjemahkan segumpal darah beku, meskipun dalam sighah jama’, mufradnya ialah ‘alaqah.
(يوم ندعو كل أناس بإمامهم) الإسراء : 71
Ø  Imam diterjemahkan ibu-ibu, sebenarnya imam di sini ialah nabi yang menjadi pemimpin kepada sesuatu umat itu.
TAFSIR SUFI / ISYARI
Ø  Menurut ahli sufi, setiap ayat mempunyai makna yang zahir dan batin.
Ø  Yang zahir – mudah difahami oleh aqal
Ø  Yang batin – mempunyai isyarat-isyarat tersembunyi yang hanya dapat diketahui oleh ahlinya sahaja.
Ø  Al-Zahabi : Tafsir Isyari bermaksud menta’wilkan sesuatu ayat dengan tidak berpandukan kepada kenyataan zahir ayat disebabkan terdapat tanda-tanda tersembunyi yang hanya diketahui oleh ahli tasauf dan penta’wilan itu mempunyai titik persamaan dengan maksud zahir ayat.                                              
Ø  Contoh :
(فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون) البقرة : 22
Ø  Andada di sini bukan hanya merujuk kepada patung-patung berhala, syaitan atau jiwa sahaja, akan tetapi bermaksud juga nafsu ammarah yang manusia miliki.
(إذا جاء نصر الله والفتح ...) النصر : 1-3
Ø  Ibn Abbas : Tanda hampirnya ajal Rasulullah saw.
SYARAT TAFSIR SUFI / ISYARI
Ø  Tidak bercanggah dengan makna zahir
Ø  Perlu disokong dengan bukti syara’
Ø  Pentakwilan tidak terlalu asing
Ø  Tidak boleh mendakwa pendapatnya shj yang tepat
Ø  Dimulakan dengan tafsir makna zahir dahulu
Ø  Tidak bercanggah dengan syariqt dan aqal
GHARAIB TAFSIR
Ø  Tafsiran yang pelik dan menyeleweng
Ø  Dilakukan oleh kumpulan ajaran sesat
Ø  Hati-hati dengan tafsiran yang bathil, sesat dan menyeleweng.                                                      
Ø  Contoh :
(وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون) النحل : 51
Ø  Ilahain isnain : Abu Bakar dan Umar, Ilahun wahid : Ali
(حم . عسق) الشورى : 1-2
Ø  Ha : Harbu Mua’wiyah, Mim : Bani Marwan, ‘Ain : Bani ‘Abbasiah, Sin : Sufyaniah, Qaf : Imam Mahdi
Ø  Contoh  lain :
(ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون) البقرة : 179
Ø  Qisas sebagai kisah-kisah dalam al-Quran.
(ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به) البقرة : 286
Ø  Sesuatu yang tidak terdaya ialah perasaan asyiknya bercinta.

No comments:

Post a Comment