Wednesday, March 14, 2012

Bid'ah : Antara Hasanah dan DholalahKANDUNGAN :
Kertas kerja ini akan cuba mengupas tajuk tersebut berdasarkan fakta-fakta di bawah :
1-      Pengertian bid’ah dari segi bahasa dan istilah.
2-      Dalil-dali yang berkaitan dengan bid’ah.
3-      Jenis-jenis bid’ah : wajib, haram, sunat, makruh dan harus.
4-      Mengenalpasi contoh-contoh dalam kehidupan seharian.
PENGERTIAN BID’AH :
(Bahasa)
·         Menurut Lisan ‘Arab (الأمر المستحدث ), iaitu sesuatu perkara baharu yang terjadi.
·         Firman Allah swt dalam surah al-Baqarah : 117 :
ßìƒÏt/ ÅVºuq»yJ¡¡9$# ÇÚöF{$#ur ( #sŒÎ)ur #Ó|Ós% #XöDr& $yJ¯RÎ*sù ãAqà)tƒ ¼ã&s! `ä. ãbqä3uŠsù ÇÊÊÐÈ
117.  Allah Pencipta langit dan bumi, dan bila dia berkehendak (untuk menciptakan) sesuatu, Maka (cukuplah) dia Hanya mengatakan kepadanya: "Jadilah!" lalu jadilah ia.
·         Iaitu Allahlah Yang menciptakan langit dan bumi tanpa ada sebarang contoh (model) terlebih dahulu.
·         Firman Allah swt lagi dalam surah al-Ahqaaf : 9 :
ö@è% $tB àMZä. %YæôÎ/ z`ÏiB È@ߍ9$# !$tBur Í÷Šr& $tB ã@yèøÿムÎ1 Ÿwur ö/ä3Î/ ( ÷bÎ) ßìÎ7¨?r& žwÎ) $tB #Óyrqム¥n<Î) !$tBur O$tRr& žwÎ) ֍ƒÉtR ×ûüÎ7B ÇÒÈ
9.  Katakanlah: "Aku bukanlah Rasul yang pertama di antara rasul-rasul dan Aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak (pula) terhadapmu. Aku tidak lain hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku dan Aku tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan".
·         Bermakna, aku (Rasulullah saw) bukanlah rasul yang pertama membawa misi perhambaan kepada Allah swt, sebaliknya telah banyak diutuskan para rasul sebelum daripadaku.
(Istilah)
·         Iaitu segala perkara yang baharu dalam urusan agama, sama ada ianya berkaitan dengan tutur bicara dan tingkah laku, sedangkan hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah saw dan juga para sahabat ra.
- البدعة شرعًا : "التعبد لله بما لم يشرعه الله".
- وإن شئت فقل: "التعبد لله تعالى بما ليس عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا خُلفاؤه الراشدون".
- فالتعريف الأول مأخوذ من قوله تعالى : {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ} [الشورى:21].
- والتعريف الثاني مأخوذ من قول النبي، عليه الصلاة والسلام : "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضّوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور".
- فكل من تعبد لله بشيء لم يشرعه الله، أو بشيء لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون فهو مبتدع سواء كان ذلك التعبد فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته أو فيما يتعلق بأحكامه وشرعه.
- أما الأمور العادية التي تتبع العادة والعُرف فهذه لا تسمى بدعة في الدّين وإن كانت تُسمى بدعة في اللغة، ولكن ليست بدعة في الدين وليست هي التي حذر منها رسول الله، صلى الله عليه وسلم.
·         Ini berdasarkan hadis sahih di bawah :
(1) "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد". أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه
(2) "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد". صحيح مسلم ص 1344 جـ 3
Bermaksud : Sesiapa sahaja yang mengada-ngadakan sesuatu urusan agama yang bukan dari apa yang telah kami tetapkan, maka urusan tersebut adalah tertolak.
·         Kata Shaikhul Islam, Ibn Taimiyyah dalam menghurai pengertian bid’ah :
(ما خالفت الكتاب والسنة أو إجماع سلف الأمة من الاعتقادات والعبادات، كأقوال الخوارج والقدرية، وكالذين يتعبدون بالرقص والغناء في المساجد). مجموع فتاوى ابن تيمية ص 346 جـ 18
Bermaksud : (Bid’ah itu ialah) suatu yang bercanggah dengan al-Quran, al-Hadis dan sepakat para ulama’ salaf dari sudut aqidah dan juga ibadah, seumpama puak Khawarij dan Qadariah, begitu juga bagi mereka semasa beribadah di dalam masjid dengan menggunakan muzik dan nyanyian.
·         Menurut Imam al-Syatibi pula, bid’ah itu :
(هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها، المبالغة في التعبد لله سبحانه). الاعتصام ص 37 جـ 1
Bermaksud : (Bid’ah itu ialah) suatu rekaan yang segaja diadakan dalam agama, seakan mirip kepada syariat, melampau-lampau dalam beribadah kepada Allah swt.
·         Imam al-Syatibi menerangkan lagi fenomane bid’ah ini, katanya :
(كل من منع نفسه من تناول ما أحل الله من غير عذر شرعي فهوا خارج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والعامل بغير السنة تدينا، هو المبتدع بعينه). الاعتصام ص 44 جـ 1
Bermaksud : (Bid’ah ialah) apabila seseorang itu menghalang dirinya dari merasai sesuatu yang halal tanpa ada sebarang uzur syar’ie, maka beliau pada masa yang sama telah terkeluar dari landasan sunnah Nabi saw, pelakunya adalah dianggap sebagai pembid’ah.
·         Ringkasnya, maka bid’ah itu adalah berlawanan dengan sunnah.
·         Kita akan berkata bahawa seseorang itu berlandaskan sunnah jika beliau melakukan sesuatu amalan yang bertepatan dengan apa yang telah ditunjukkan Nabi saw dan para sahabat ra.
·         Sama ada tindakan itu diwartakan di dalam al-Quran ataupun tidak.
·         Begitulah juga, kita akan menyebut seseorang itu berada atas bid’ah seandainya tingkah laku yang beliau tunjukkan bercanggah dengan ketetapan agama dan para salafu solih.
DALIL-DALI BERKAITAN BID’AH :
(Dalil Naqli)
نذكر بعض أدلة نقلية وأدلة عقلية فيما تتعلق بالبدعة، إما حسنة وإما ضلالة :-
أولاً : الأدلة النقلية :-
1-  من حديث طويل رواه العرباض بن سارية رضي الله عنه،  قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، ثم أقبل علينا، فوعظنا موعظة بليغة، ذرقت منه العيون، ووجلت منها القلوب، فقال قائل :
يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودعأ فماذا تعهد إلينا ؟ فقال : "أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا (تقدير : وإن كان الوالي عليكم عبدا حبشيا)، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور ,فإن كل محدثة بدعة ,وكل بدعة ضلالة ".
Matan Hadis bermaksud : “Aku mengingatkan kamu agar bertaqwalah kepada Allah swt, dengar dan patuhlah kepada arahan-Nya, meskipun kamu berketuakan seorang hamba berketurunan habsysi sekalipun, kerana nanti sesiapa yang datang selepasku, pasti akan bertembung dengan pelbagai perbezaan (pendapat). Justeru, maka hendaklah kamu sekalian berpegang kepada sunnahku dan juga sunnah Khulafa’ al-Rashidin, berteguhlah dengannya sekuat hatimu sebagaimana mengigitnya dengan gigi geraham. Dalam pada itu, janganlah kalian semua mengada-adakan lagi sesuatu yang baharu, kerana setiap yang baharu itu (selepas Islam telah disempurnakan) adalah bid’ah, sedangkan bid’ah itu adalah suatu yang sesat”.
- أخرجه أبو داود فس سننه ص 281 جـ 4، رواه الترمذي وقال (حديث حسن صحيح) ورواه ابن ماجه.
- ووجه الدلالة : أن قول النبي  صلى الله عليه وسلم : "كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة"، نصٌّ في المسألة حيث أن لفظ (كل ) لفظاً عام يستغرق جميع أفراده ولايخرج فرد من الأفراد إلا بمخصص ولا مخصص هنا، وهذا الحديث لم يفرق بين بدعة وبدعة أخرى.


- وقال الشاطبي : " قول النبي  صلى الله عليه وسلم  : "كل بدعة ضلالة"، محمول عند العلماء على عمومه لايُستثنى منه شيء البتة ، وليس فيها ماهو حسن أصلاً، إذ لاحسن إلا ماحسَّنه الشرع ولا قبيح الا ماقبَّحه الشرع فالعقل لا يحسِّن ولا يقبِّح، وإنما يقول بتحسين العقل وتقبيحه أهل الضلال.
 [انظر فتاوى الإمام الشاطبي ص181,180]
2- حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه  قال : كان رسول الله  صلى الله عليه وسلم  إذا خطب احمرّت عيناه  
وعلا صوته، واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم يقول : "أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة".
Matan Hadis bermaksud : “Maka, sesungguhnya sebaik-baik kata-kata adalah al-Quran, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk yang dibawa oleh Nabi saw. Manakala seburuk-buruk perkara pula ialah mengada-adakan sesuatu yang baharu (dalam urusan agama), kerana sesuatu yang bid’ah itu adalah sesat (dari petunjuk agama)”.
- رواه مسلم، وفي رواية لابن ماجه: "وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة"، وفي رواية للنسائي : " وكل ضلالة في النار".
3-حديث عائشة رضي الله عنها  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  قال :"من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد". متفق عليه .
Matan Hadis bermaksud : “Sesiapa sahaja yang mengada-adakan sesuatu yang baharu dalam urusan kami (agama), padahal ianya bukan dari urusan agama, maka ianya adalah tertolak (tidak diterima)”.
- قال ابن رجب : " كل من أحدث شيئاُ ونسبه إلى الدين، ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلالة والدين منه بريء ".
                                                                     [ انظر جامع العلوم والحكم 1/266]
4- جاء ثلاث رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا : أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال أحدهم : أما أنا فإني أصلي الليل أبدا، وقال آخر : أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر : أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا ، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : "أنتم الذين قلتم كذا وكذا ؟ أما والله أني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني".
Matan Hadis bermaksud : “Adakah kalian yang berkata itu dan ini ? Sebenarnya – demi Allah- akulah orang yang paling takut dan paling bertaqwa kepada Allah berbanding kalian semua. Namun, aku tetap berpuasa dan berbuka, aku juga mendirikan solat dan tidur, bahkan, aku juga mengahwini perempuan. Ingatlah, sesiapa sahaja yang tidak mengikut (tidak suka kepada) sunnahku, maka dia bukanlah tergolong dalam kalangan ummatku”.
- إنكار النبي صلى الله عليه وسلم  لأفعال وتصرفات وقعت للصحابة  رضوان الله عليهم أرادوا بها التزود في العبادة ، وذلك حديث من رغب عن سنتي فليس مني.
- ورد هذا الحديث من طرق عديدة ، وهو حديث في أعلى مراتب الصحة، رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه.
- هناك حديث آخر ونصه (من أخذ بسنتي فهو مني ، ومن رغب عن سنتي فليس مني) وهذا الحديث ضعيف.
5- استدلوا بفهم الصحابة رضوان الله عليهم  لأحاديث النهي عن البدع وأنها تتناول كل بدعة ومن أمثلتها :-
- قول ابن عمر رضي الله عنه : " كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة ".
Matan Hadis bermaksud : Semua perkara yang bid’ah itu adalah sesat, meskipun ianya dilihat elok oleh orang ramai”.
[وسنده صحيح كما قال الألباني في تخريج إصلاح المساجد ص13]
- قول معاذ بن جبل رضي الله عنه : " إياكم وما ابتُدع فإن ما ابتدع ضلال ".
Matan Hadis bermaksud : Dan janganlah sekali-kali kita melakukan sesuatu yang baharu (dalam hal-hal agama), kerana setiap perkara yang baharu itu adalah sesat”.
    رواه أبو داود برقم(4611)
 (Dalil Aqli)
ثانياً : الأدلة العقلية : وهي كثيرة منها :-
1- أن القول بالبدعة الحسنة مفسدة للدين، ومنفذ لأعداء الدين أن يدخلوا فيه ماليس منه، فكل ما استحسنته عقولهم أدخلوه بحجة البدعة الحسنة وهم منافقون كاذبون يريدون هدم الدين.
Bermaksud : Ramai orang yang melakukan sesuatu yang baharu dalam urusan agama berhujjahkan bahawa ianya adalah bid’ah hasanah. Padahal ianya adalah suatu dakwaan yang palsu demi untuk mencemarkan kesucian agama.
2- إن جازت الزيادة في الدين باسم البدعة الحسنة جاز أن يستحسن مستحسن حذف شيء من الدين ونقصه باسم البدعة الحسنة.
Bermaksud : Seandainya kita boleh menokok dan menambah sesuatu yang baharu dalam hal-hal agama, maka sudah pasti kita juga boleh membuang dan mengurangkan sesuatu yang telah ditetapkan oleh agama kita.
3- أن العقول كثير لا تتوافق فما تراه بدعة حسنة لايراه غيرك كذلك وربما ينكره وهذا يؤدي إلى الافتراق.
Bermaksud : Setiap orang mempunyai pendapat yang tersendiri, si A akan melihat suatu itu baik, sedangkan si B pula akan melihat sebaliknya. Ini akan membibitkan benih-benih pertikaian dalam kalangan masyarakat.
4- أن تصرف المخلوقين في الشرائع مغيّر لها لا محالة، وبهذا فسدت كتب الأديان السالفة، واستحسان مالم يكن من الدين بحجة البدعة الحسنة يغيِّر من الشرع ويزيد فيه شيئاً كثيراً.
Bermaksud : Tindakan merubah sesuatu yang telah menjadi ketetapan dalam hal-hal agama hanya akan menjurus kepada penciplakan terhadap agama. Hal demikianlah yang terjadi kepada agama bawaan nabi-nabi as yang terdahulu. Menambah sesuatu sebagai penghias kepada agama, walhal ianya sebagai perosak kepada agama itu.
                                      [للاستزادة انظر البدع والحوادث للطرطوشي، وتنبيه الغافلين لابن النحاس]JENIS-JENIS BID’AH :
·         Perbincangan kita tentang isu bid’ah hendaklah membawa kita agar lebih berhati-hati dalam membicarakan sesuatu urusan agama.
·         Ini dibimbangi supaya tidak terjebak dalam lembah kebid’ahan.
·         Lantaran itu, setiap perkara yang baharu, baik ianya berbentuk aqidah maupun ibadah, sama ada berbentuk lakuan atau biarkan, semuanya berhak untuk berada di bawah kosa kata bid’ah.
Menurut Imam Izzu bin Abdul Salam :
·         Sekiranya ia mempunyai kaitan dengan maslahah (kebaikan umum) dan pula berlandaskan hukum syara’, sedangkan ianya pula tidak berlaku pada zaman Nabi saw, maka menurut Imam Izzu bin Abd Salam bahawa bid’ah itu terbahagi kepada lima bahagian : bid’ah wajib, bid’ah haram, bid’ah makruh, bid’ah sunat dan bid’ah harus.
فجعل الإمام العز بن عبد السلام البدعة أقساما :
1-              بدعة واجبة : مثل الاشتغال بعلم النحو الذي يفهم به كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها حفظ غريب الكتاب والسنة، وتدوين أصول الفقه وغير ذلك. فالبدع التي رآها واجبة كلها تدخل في باب المصالح.
2-              بدعة محرمة : مثل ابتدع مذهب القدرية والمجسمة.
3-              بدعة مكروهة : مثل زخرفة المساجد، وتلحين القرءان بحيث تتغير ألفاظه عن الوضع العربي.
4-              بدعة مندوبة
5-              بدعة مباحة  (انظر قواعد الأحكام ص 173)
Menurut Shaikhul Islam Ibn Taimiyyah :
·         Segala apa sahaja yang bertentangan dengan al-Quran, al-Sunnah dan ijma’ salafuna solih maka ianya dikira bid’ah.
·         Bid’ah tersebut berlaku dalam beberapa bentuk :
ومن البدع في :
1-  الاعتقاد : مثل التجسيم.
2-  الأفعال : مثل : نذر الصيام قائما في الشمس لا يستظل.
3-  الأقوال : مثل الذكر بهيئة الاجتماع على صوت واحد ونحو ذلك.
4-  قد تكون بترك المباح من غير عذر شرعي : مثل تحريم النوم، وعدم التزوج، وترك الفطر ودوام الصيام، وفي ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم : فمن رغب عن سنتي فليس مني. (انظر مجموع فتاوى ابن تيمية ص 347 جـ 18)
Bermaksud :
Aqidah : Mereka yang berpendapat bahawa Allah swt menyerupai makhluk.
Perbuatan : Bernazar untuk melakukan ibadah puasa secara berdiri diterik mentari.
Perkataan : Berzikir secara berjemaah dengan sesuara dan senada.
Bid’ah juga berlaku apabila meninggalkan perkara-perkaran yang harus : Mengharamkan dirinya untuk tidur, tidak mahu berkahwin, berpuasa tanpa berbuka dan sebagainya.
Kedudukan Bid’ah Hasanah dan Bid’ah Dolalah :
·         Tiada dalil khusus yang mengajak kita untuk berbid’ah hasanan ataupun juga berbid’ah dolalah.
·         Ini kerana, semua perkara bid’ah itu adalah dolalah, berhujjahkan :
لأن البدع كلها سيئة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار".          
- رواه النسائي في "سننه" (3/188 ـ 189) من حديث جابر بن عبد الله بنحوه،
- ورواه الإمام مسلم في "صحيحه" (2/592) بدون ذكر: ((وكل ضلالة في النار)) من حديث جابر بن عبد الله.
[انظر: "كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث" لأبي شامة رحمه الله تعالى (ص93) وما بعدها].
·         Namun, terdapat juga pendapat yang mengkategorikan bid’ah itu kepada bid’ah hasanah.
·         Pendapat mereka berhujjahkan kepada :
وأما قوله صلى الله عليه وسلم : "من سن في الإسلام سنة حسنة".
- رواه الإمام مسلم في "صحيحه" (2/704 ـ 705) من حديث جرير بن عبد الله.
- فالمراد به: من أحيا سنة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك بمناسبة ما فعله أحد الصحابة من مجيئه بالصدقة في أزمة من الأزمات، حتى اقتدى به الناس وتتابعوا في تقديم الصدقات.
Bermaksud :
Sesiapa yang menghidupkan sunnah Nabi saw. Rasulullah saw menyebut : “Sesiapa yang menunjukkan (melakukan) sesuatu yang baik”. Hadis ini bersempena kisah seorang sahabat yang telah mendermakan sebahagian daripada hartanya pada musim kesukaran yang melanda, maka kelakuannya itu telah dijejaki oleh para sahabat yang lain.
·         Mereka bersandarkan kata-kata Saidina Umar ra. :
وأما قول عمر رضي الله عنه: "نعمت البدعة هذه".
- رواه البخاري في "صحيحه" (2/252) من حديث عبد الرحمن بن عبد القاري.
- فالمراد بذلك البدعة اللغوية لا البدعة الشرعية؛ لأن عمر قال ذلك بمناسبة جمعه الناس على إمام واحد في صلاة التراويح، وصلاة التراويح جماعة قد شرعها الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ حيث صلاها بأصحابه ليالي، ثم تخلف عنهم خشية أن تفرض عليهم.
[انظر: "صحيح البخاري" (2/252) من حديث عائشة رضي الله عنها].
-وبقي الناس يصلونها فرادى وجماعات متفرقة، فجمعهم عمر على إمام واحد كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليالي التي صلاها بهم، فأحيا عمر تلك السنة، فيكون قد أعاد شيئًا قد انقطع، فيعتبر فعله هذا بدعة لغوية لا شرعية؛ لأن البدعة الشرعية محرمة، لا يمكن لعمر ولا لغيره أن يفعلها، وهم يعلمون تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من البدع.
[انظر: كتاب "الباعث على إنكار البدع والحوادث" لأبي شامة (ص 93 ـ 95)].
Bermaksud :
Merujuk kepada ungkapan Saidina Umar ra. : “Sebaik-baik bid’ah adalah perkara ini”. Bid’ah yang dimaksudkan oleh Sidina Umar di sini ialah bid’ah dari sudut bahasa, bukannya dari sudut syara’. Ini kerana ibadah solat tarawih berjemaah telahpun dilaksanakan oleh Rasulullah saw. sebelum ini, kerana dibimbangi ianya akan menjadi suatu kefardhuan, maka dibiarkan solat tarawih secara bersendirian. Namun, pada zaman Saidina Umar ra. Maka ianya dilaksanakan semula secara berjemaah sehinggalah ke hari ini.
·         Begitu juga hal yang berkaitan dengan pembukuan al-Quran. Mereka mengkategorikan sebagai bid’ah hasanah :
- وإن سمي بدعة من حيث اللغة، فكون المسلمين نقطوا المصاحف وشكلوا القرآن حتى لا يشتبه على القارئ، وجمعوه في المصاحف، هذا كله يسمى بدعة.
- لكن هذا شيء واجب، شيء يحفظ القرآن ويُسهل قراءته على المسلمين.
- هذا نحن مأمورون به، مأمورون بما يسهل علينا القرآن وبما يحفظه على المسلمين،
- وبما يعين المسلمين على حفظه وقراءته قراءة مستقيمة،
- فليس هذا من باب البدعة المنكرة بل هذا من باب الأوامر الشرعية، ومن باب الحفظ للدين، ومن باب العناية بالقرآن، فليس مما نحن فيه في شيء.
Bermaksud :
Membukukan al-Quran, meletakkan tanda bacaan dan membariskannya adalah untuk kepentinggah ummah. Pada hakikatnya, adalah juga adalah perintahan dari Allah swt agar kita menjaga dan mempermudahkan bacaannya. Secara tidak langsung, ia termasuk dalam membantu urusan agama.
·         Namun begitu, Imam al-Syafie menyatakan bahawa bid’ah itu terbahagi dua : iaitu mahmudah dan mazmumah.
·         Maka apa-apa yang sesuai dengan al-Sunnah itulah terpuji dan apa-apa yang menyalahi al-Sunnah itulah yang tercela.
CONTOH-CONTOH AMALAN BID’AH :
·         Seumpama membina binaan, menghias dan sebagainya. Termasuklah memohon hajat dan doa daripada si mati untuk kesihatan dan kesenangan hidupnya.
- فمن ذلك دعاء أصحاب القبور والاستغاثة بهم ،
- وطلب شفاء المرضى والنصر على الأعداء ونحو ذلك ،
- وهذا كله من الشرك الأكبر ومن الأمور المبتدعة التي كانت عليها أهل الجاهلية.
- قال الله سبحانه : يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
- وقال سبحانه : وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ ،
- وقال سبحانه : وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ والمعنى أمر وأوصى ،
- وقال سبحانه : وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ الآية .
(الشيخ / عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى)
Untuk Perbincangan :
·         Membaca talqin, bertahlil, menyiram air di kuburan,lalu di bawah keranda jenazah dengan tujuan supaya tidak melupainya,menyambut Maulid Nabawi, menunaikan solat sunat Nifsu Sya'ban, menambah raka’at yang ketiga di dalam sembahyang Subuh, berzikir ketika khatib membaca khutbah, mengkhususkan siang hari dan malam Nifsu Sa'ban dengan berpuasa dan solat dan banyak lagi.
KESIMPULAN :
·         Marilah kita mengembalikan balik ibadah kita berteraskan sunnah Nabi saw.
·         Elakkan dari membuat sesuatu yang akhirnya kita terpesong dari landasan agama.
- وليس في الدين بدعة حسنة أبدًا،  والسنة الحسنة هي التي توافق الشرع، وهذه تشمل على ثلاثة أشياء :
(1) إطلاق السنة على من ابتدأ العمل ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها"، فهذا الرجلالذي ذكرناه قد سنَّ سنة ابتداء عمل لا ابتداء شرع.
(2) السُنة التي تركت ثم فعلها الإنسان فأحياها، فهذا يقال عنه سنّها بمعنى أحياها وإن كان لم يشرعها من عنده.
(3) أن يفعل شيئًا وسيلة لأمر مشروع مثل بناء المدارس وطبع الكتب فهذا لا يتعبد بذاته ولكن لأنه وسيلة لغيره فكل هذا دخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم "من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها".
 والله أعلم  وبه المستعان
المراجع :
ü    لسان العرب
ü    صحيح البخاري
ü    صحيح مسلم
ü    سنن أبي داود
ü      سنن ابن ماجه
ü      مجموع فتاوى ابن تيمية
ü    فتاوى الإمام الشاطبي
ü      الاعتصام للإمام الشاطبي
ü    جامع العلوم والحكم
ü    البدع والحوادث للطرطوشي
ü    تنبيه الغافلين لابن النحاس
ü    قواعد الأحكام للإمام العز بن عبد السلام
ü    كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة
ü    أصول الحديث للدكتور محمد عجاج الخطيب
Nota : Kertas kerja ini akan dibentangkan si Seminar Tafaqquh Fi Din, anjuran Sektor Pendidikan Islam dan Moral, Melaka pada 19 Mac 2012 di Dewan Bestari, JPN Melaka, di hadapan guru-guru Pendidikan Islam negeri Melaka.

No comments:

Post a Comment