Friday, December 14, 2012

MEMAHAMI POLITIK ALIRAN PROFESOR

=====================Awan Mendung==================
Dr Mohd Asri Zainal Abidin
Pas dan UMNO bersaudara dalam agama. Begitulah bunyi tajuk kupasan oleh Dr Mohd Asri Zainal Abidin (Dr MAZA) dalam malaysiakini (14/12/2012). Katanya, “Tidak menjadi masalah bersaing dalam politik. Tidak menjadi masalah juga bercita menukar kerajaan atau mengekalkannya. Namun, antara orang PAS dan Umno, di sebalik tembok parti, mereka kena ingat mereka saudara seagama. Banyak perkara dalam kehidupan ini yang mereka berkongsi perkara yang sama”.

Syabas buat Dr MAZA atas keberanian mengutarakan pandangan. Semoga ikhlas dalam berungkapan sedemikian. Saya tahu, beliau ramai pengikutnya yang juga terdiri dari kalangan profesional yang kebanyakan mereka lebih selesa sebagai penonton, terkadang sebagai pengulas, tak kurang juga sebagai pengampu.

Seeloknya saudara MAZA kupaskan terlebih dahulu istilah ‘saudara’ yang beliau maksudkan agar perbahasan berikutnya menjumpai titik koordinat. Jika tidak, sampai bilapun, garisan itu tetap selari dan tiada titik pertemuan antara dua kumpulan ini.

Perkataan ‘saudara’ memiliki pelbagai maksud. Saudara seibu seayah. Saudara sepermainan. Saudara sepangkat. Saudara semajlis dan sebagainya.

Saudara juga membawa makna ciri keserupaan yang dimiliki bersama agar wujud aliran keamanan dan keharmonian.  

Namun apabila kita berbicara tentang ‘saudara’ seagama bermakna kita akan mencedok penawar yang dihidangkan Nabi saw menerusi surah al-Hasyr (59 : 7) :

... 4 !$tBur ãNä39s?#uä ãAqߧ9$# çnräãsù $tBur öNä39pktX çm÷Ytã (#qßgtFR$$sù 4 ... ÇÐÈ
Bermaksud : “…apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah...”.

Hasil menjunjung kasih kepada Nabi saw, maka akan terjalinlah ruh persaudaraan yang sejati. Lihatlah surah al-Hasyr (59 : 9) :

tûïÏ%©!$#ur râä§qt7s? u#¤$!$# z`»yJƒM}$#ur `ÏB ö/ÅÏ=ö7s% tbq7Ïtä ô`tB ty_$yd öNÍköŽs9Î) Ÿwur tbrßÅgs Îû öNÏdÍrßß¹ Zpy_%tn !$£JÏiB (#qè?ré& šcrãÏO÷sãƒur #n?tã öNÍkŦàÿRr& öqs9ur tb%x. öNÍkÍ5 ×p|¹$|Áyz 4 `tBur s-qム£xä© ¾ÏmÅ¡øÿtR šÍ´¯»s9'ré'sù ãNèd šcqßsÎ=øÿßJø9$# ÇÒÈ
Bermaksud : “Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Ansar) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka (Ansar) 'mencintai' orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin). dan mereka (Anshor) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka Itulah orang orang yang beruntung”.


Mutiara ayat ini menjuruskan kita agar menyintai orang lain melebihi diri sendiri, meskipun di kala diri sendiri memerlukan.

Mari kita kupaskan hal ini. Menyayangi orang lain melebihi diri sendiri, padahal di kala itu kita menginginkan hal tersebut.

Sanggupkah sesetengan pimpinan UMNO untuk mendahulukan orang lain berbanding diri sendiri.? Sanggupkah mereka memberi laluan tender projek kepada orang Pas meskipun di saat itu mereka juga amat berhajat?

Jika kasih sayang ini terjalin, pasti kita tidak akan mendengar laporan akhbar akan kekayaan sesetengah pihak yang memiliki kekayaan yang melampau. Ambillah contoh Ketua Menteri Sarawak yang dianggarkan kekayaannya sehingga mencecah 64 billion.

Lihatlah projek-projek mega yang dibolot oleh golongan yang berkepentingan. Dari itu, Allah swt telah menegur kelompok ini dalam surah yang sama agar kekayaan itu tidak hanya berlegar dalam kalangan orang-orang yang berada sahaja.

Ingatan ini diluahkan sebelum ayat berkasih sayang dan semangat persaudaraan yang sepatutnya terjalin. Firman Allah swt dalam surah al-Hasyr (59:7):
... ös1 Ÿw tbqä3tƒ P's!rߊ tû÷üt/ Ïä!$uŠÏYøîF{$# öNä3ZÏB 4 ... ÇÐÈ
Bermaksud : “...supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu...”.

Perhatikan hadis yang diriwayatkan oleh al-Tirmizi :
عَن أبي هُريرةَ : أنّ رَجُلا بَاتَ بِه ضَيفٌ فَلَمْ يَكُن عِندَه إلا قوته وقوت صِبيانه، فَقال لامرأتِه : نَوِّمي الصِبية وأطفئي السِّراج وقرّبي للضيفِ ما عِندَك.
Bermaksud : Daripada Abi Hurairah : Seorang lelaki yang menjadi tetamu di rumah seorang sahabatnya, sedangkan beliau sendiri tiada makanan yang secukupnya, hanya mencukupi untuk anaknya dan keluarganya, lalu beliau berkata kepada isterinya : “Tidurkan anak itu, padamkan lampu dan hidangkan makanan kepada tetamu kita”.     
(Tafsir Qurtubi, jld. 18, ms 17)

Sanggupkah pimpinan UMNO menjejaki sirah ini. Jika sanggup, maka isu royalti minyak kepada Kelantan tak akan berlaku. Jalanraya yang  dirancang antara Gua Musang dan Kuala Krai tidaklah pula tergendala.

Atas dasar inilah dan banyak lagi yang mencalar dasar persahabatan yang dianjurkan Nabi saw.

Apa guna bersahabat
jika sahabat menikam dari belakang
apa guna berkawan
jika kawan makan teman
apa guna ada rakan
jika rakan macam setan.

Jika dizinkan, ingin saya bandingkan antara Pas dan UMNO ini semacam perlawanan bola di malam tadi antara Harimau Malaya dan Gajah Putih.  

Berani saya katakan, jika pengadil bertindak adil, sudah pasti layangan kad merah kepada pemain UMNO akan silih berganti, satu persatu lantaran kekasaran dan kezaliman yang dilakukan.  Contohnya, YB Datuk Mahfuz dan YB Salahudin menang dalam kes penahanan secara tidak sah dalam himpunan BERSIH 2.0 dan diperintahkan kerajaan membayar gantirugi kepada mereka berdua.

Justeru, Pas dan UMNO hanya akan bersatu apabila UMNO melunturkan semangat kebangsaan yang mereka julang. Pas pula hendaklah meniti titian dakwah dan anggaplah UMNO sebagai madu’u mereka, bukannya lawan mereka.

No comments:

Post a Comment