Saturday, June 30, 2012

Imam Bukhari (194 - 257H)

Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Ju’fi al-Bukhari.

Syu’bah menceritakan Imam Bukhari dilahirkan dalam keadaan tidak dapat melihat. Untuk itu, ibunya tidak putus-putus berdoa kepada Allah, akhirnya dimakbulkan Allah dan Imam Bukhari dapat melihat.

Bapa Imam Bukhari seorang ahli hadis yang mempelajari ahli hadis daripada ulama terkenal seperti Malik bin Anas dan Ibnu Mubarak. Bapanya meninggal ketika Imam Bukhari masih kecil.

Imam Bukhari dibesarkan dalam keluarga yang baik , beriman, soleh dan sentiasa mendapat makanan yang bersih. Beliau merupakan seorang yang warak, zuhud, soleh dan lemah lembut.

Beliau telah menghafal pelbagai kitab karangan para ulama’, mendengar daripada mereka serta sentiasa mengembara mencari ilmu. Beliau mendengar dari guru-guru hadis di Baghdad, Basrah, Kufah, Mekah, Madinah, Syam, Mesir dan lain-lain lagi.

Kehebatannya terserlah lantaran kesabarannya, kecerdasannya, kecintaannya kepada ilmu yang menduduki tangga teratas dalam kalangan ahli zamannya. Digelar sebagai Imam Muslimin dan juga Amir Mu’minin dalam bidang hadis. Terkenal dengan wara’,kuat ibadah dan tinggi ilmunya. Sebagai contohnya beliau telah diuji ingatannya oleh para pelajar hadis namun itu hanya sia-sia sahaja.

Imam Bukhari telah menulis dengan melebihi 20 buah buku  dalam bidang hadis, mustalah hadis, rijal hadis, pelbagai ulum Islamiyyah dan yang terkenal ialah Jami’ Sahih yang dikenali sebagai Sohih Bukhari.

Kitab ini dikira sebagai kitab yang pertama ditulis dalam bidang hadis sohih sahaja.Terdapat 9082 hadis (secara berulang) yang dipilih daripada 600 000 hadis yang dihafal. Imam Bukhari telah memerah tenaga, mengorban masa yang panjang iaitu selama 16 tahun sehinggalah selesai menyusun hadis sahih tersebut. Setiap kali menulis satu-satu hadis, Imam Bukhari akan solat dua rakaat dan berkata :   “Aku menjadikan ia sebagai hujjah antara aku dan Allah”.

Ulama’ dulu, kini dan selamanya tetap akan mengi’tiraf ia sebagai kitab hadis yang paling sohih.Bahkan ulama’ telah bersepakat bahawa kitab ini menduduki tangga ke-2 selepas al-Quran. Dari itu, para penuntut hadis berlumba-lumba mengali permata darinya, menghafal, mengkaji dan mengistinbat hukum-hakam darinya khususnya apa yang telah dilakukan oleh Ibnu Hajar (852H).

Ibnu Hajar ini adalah seorang ulama’ hadis terkenal yang mengarang melebihi 28 buah buku berkaitan hadis. Beliau telah hafal al-Quran ketika 9 tahun, mendalami nahu, sastera Arab, lalu menumpukan perhatian kepada hadis.Beliau telah membaca Sunan Ibnu Majah dalam 4 majlis, Sahih Muslim juga 4 majlis, Kitab an-Nasai’ juga 4 majlis, Sohih Bukhari dalam 10 majlis.

Setiap satu majlis selama 4 jam.Dengan kaedah yang teliti ini,  ulama’ hadis mampu menjaga pemalsuan hadis dan dapat pula menyelidiki satu persatu hadis yang disampaikan oleh perawi, yang akhirnya menjamin keutuhan agama suci ini.

No comments:

Post a Comment