Wednesday, April 4, 2012

Jenis-jenis Nafsu

·         Ammarah – Nafsu Syaitaniah yang sentiasa mengajak manusia supaya melakukan kejahatan.
·         Firman Allah swt. dalam surah Yusuf (53) :
!$tBur äÌht/é& ûÓŤøÿtR 4 ¨bÎ) }§øÿ¨Z9$# 8ou$¨BV{ Ïäþq¡9$$Î/ žwÎ) $tB zOÏmu þÎn1u 4 ¨bÎ) În1u Öqàÿxî ×LìÏm§ ÇÎÌÈ  
(يوسف : 53)
Ertinya : "Dan tiadalah aku berani membersihkan diriku; Sesungguhnya nafsu manusia itu sangat menyuruh melakukan kejahatan, kecuali orang-orang yang telah diberi rahmat oleh Tuhanku (maka terselamatlah dia dari hasutan nafsu itu). Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani."
·         Mulhimah – Nafsu Bahimiah (binatang) yang hanya menumpukan kehidupannya kepada makanan dan hubungan jenis.
·         Lawwamah – Nafsu manusia (jahat) yang terkadang bertaubat di atas kejahatan yang dilakukan. Namun, dia mengulangi kejahatan yang sama. Begitulah kehidupannya, jatuh bangun, jatuh bangun berterusan, sehinggalah dia dapat membebaskan dirinya dari kekangan nafsu tersebut.
·         Firman Allah swt. dalam surah al-Qiamat (2) :
Iwur ãNÅ¡ø%é& ħøÿ¨Z9$$Î/ ÏptB#§q¯=9$# ÇËÈ   (القيامة : 2)
Ertinya : “dan Aku bersumpah Dengan "Nafsul Lawwaamah" (bahawa kamu akan dibangkitkan sesudah mati”!
·         Mutmainnah – Nafsu yang telah berjaya melalui pelbagai ujian dan rintangan dengan semangat mujahadah yang dimiliki. Nafsu ini dijanjikan Allah swt dengan balasan syurga.
·         Firman Allah swt. dalam surah al-Fajr (27) :
! $pkçJ­ƒr'¯»tƒ ߧøÿ¨Z9$# èp¨ZÍ´yJôÜßJø9$# ÇËÐÈ   (الفجر : 27)
Ertinya : (setelah menerangkan akibat orang-orang Yang tidak menghiraukan akhirat, Tuhan menyatakan Bahawa orang-orang Yang beriman dan beramal soleh akan disambut Dengan kata-kata): "Wahai orang Yang mempunyai jiwa Yang sentiasa tenang tetap Dengan kepercayaan dan bawaan baiknya!
·         Radhiah Mardiah – Nafsu yang mencapai kemuncak kecintaan kepada Allah Yang Maha Pencipta.
·         Firman Allah swt. dalam surah al-Fajr (28) :
ûÓÉëÅ_ö$# 4n<Î) Å7În/u ZpuŠÅÊ#u Zp¨ŠÅÊó£D ÇËÑÈ   (الفجر : 28)
Ertinya : "Kembalilah kepada Tuhanmu Dengan keadaan Engkau berpuas hati (dengan Segala nikmat Yang diberikan) lagi diredhai (di sisi Tuhanmu) ! -

No comments:

Post a Comment